Tel: 212 243 931
  • Internetový obchod
Mapa našich zákazníků Recenze a hodnocení

Plastové septiky TITANIUM WEEW dvou nebo tříkomorové
Nákup on-line!

Septiky využívají nádrže TITANIUM WEEW vybavené: Plastové septiky jsou dvou nebo tříkomorové nádrže, které mechanickým a biologickým způsobem (pomocí biopřípravků – bakteriálních kultur) přečišťují domovní odpad pocházející z jednogeneračních domů. Odpadní vody, které se dostávají do septiku, procházejí komorami septiku a díky hnilobným procesům a sedimentaci jsou vyčištěny do takové míry, ve které mohou být svedeny do země pomocí pískového filtru nebo drenáže.

Septiky mají nízké provozní náklady, neboť septiky nespotřebovávají elektrickou energii, a dále jednoduchá a bezporuchová stavba. Usazeniny z první komory septiku je nutné odstraňovat pomocí fekálního vozu přibližně dvakrát do roka.

Septiky Titánium
  • Doprava zdarma
  • Záruka 15 let
  • Jednoduchá montáž bez betonování
  • Vítěz srovnávacího testu
Plastové septiky dvoukomorovéRozměryCenaDokumentace
Dvoukomorový septik objem 3 000 litrů,délka: 2,07m šířka: 1,6m výška: 1,6m19500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 4 000 litrů,délka: 2,63m šířka: 1,6m výška: 1,6m23000 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 5 000 litrů,délka: 3,17m šířka: 1,6m výška: 1,6m26500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 6 000 litrů,délka: 3,70m šířka: 1,6m výška: 1,6m29500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 7 000 litrů,délka: 4,24m šířka: 1,6m výška: 1,6m33500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 8 000 litrů,délka: 4,77m šířka: 1,6m výška: 1,6m36500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 9 000 litrů,délka: 5,31m šířka: 1,6m výška: 1,6m40500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 10 000 litrů,délka: 5,84m šířka: 1,6m výška: 1,6m43500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 11 000 litrů,délka: 6,38m šířka: 1,6m výška: 1,6m46500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 12 000 litrů,délka: 6,91m šířka: 1,6m výška: 1,6m49500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 13 000 litrů,délka: 7,45m šířka: 1,6m výška: 1,6m52500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 14 000 litrů,délka: 7,98m šířka: 1,6m výška: 1,6m55500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 15 000 litrů,délka: 8,51m šířka: 1,6m výška: 1,6m58500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 16 000 litrů,délka: 9,05m šířka: 1,6m výška: 1,6m61500 KcStáhnout pdf
Plastové septiky tříkomorovéRozměryCenaDokumentace
Třikomorový septik objem 3 000 litrů,délka: 2,07m šířka: 1,6m výška: 1,6m22000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 4 000 litrů,délka: 2,63m šířka: 1,6m výška: 1,6m25500 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 5 000 litrů,délka: 3,17m šířka: 1,6m výška: 1,6m29000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 6 000 litrů,délka: 3,70m šířka: 1,6m výška: 1,6m32000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 7 000 litrů,délka: 4,24m šířka: 1,6m výška: 1,6m36000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 8 000 litrů,délka: 4,77m šířka: 1,6m výška: 1,6m39000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 9 000 litrů,délka: 5,31m šířka: 1,6m výška: 1,6m43000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 10 000 litrů,délka: 5,84m šířka: 1,6m výška: 1,6m46000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 11 000 litrů,délka: 6,38m šířka: 1,6m výška: 1,6m49000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 12 000 litrů,délka: 6,91m šířka: 1,6m výška: 1,6m52000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 13 000 litrů,délka: 7,45m šířka: 1,6m výška: 1,6m55000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 14 000 litrů,délka: 7,98m šířka: 1,6m výška: 1,6m58000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 15 000 litrů,délka: 8,51m šířka: 1,6m výška: 1,6m61000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 16 000 litrů,délka: 9,05m šířka: 1,6m výška: 1,6m64000 KcStáhnout pdf
Potřebujete individuální cenovou nabídku? - Kontaktujte nás! Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Fakturovat můžeme s 15 % nebo 21 % DPH

Srovnání: septiky a žumpy

Septiky a žumpy se využívájí u objektů které nejsou napojené na kanalizaci a není tak možné odvádět odpadní vodu. Septiky odpadní vodu pouze neshromažďují, ale rovnou ji i přečišťují. Odpadní voda se v septiku většinou ve třech komorách postupně zbavuje kalu a dalších nečistot.
Vyčištěnou vodu ze septiku lze vypouštět do půdy pomocí pískového filtru nebo drenáže.
Pro stavbu septiku je třeba stavební povolení a souhlas příslušného vodoprávního úřadu.


Naproti tomu žumpa je bezodtoková jímka, která dočasně uskladňuje fekálie a odpadní vodu a musí se pravidelně vyvážet.
Ke stavbě žumpy je třeba povolení stavebního úřadu. O povolení k vypouštění odpadních vod není potřeba žádat, protože žumpy jsou vyváženy do čistírny odpadních vod.


Když srovnáme septiky a žumpy lze obecně říci, že hlavní výhodou septiku oproti žumpě je především to, že není potřeba septiky pravidelně vyvážet a tím pádem jej lze využít i pro větší objekty.
Septiky jsou také vhodné k objektům s převážně přerušovaným nebo víkendovým provozem.
Kdežto žumpy použijeme všude tam, kde nelze z různých důvodů použít jiný způsob nakládání s odpadními vodami.Výpočet velikosti pro septiky a žumpy:

Výpočet velikosti pro žumpy:

V = n * q * t
Kde n je počet obyvatel, q spotřeba vody (130-150l na osobu a den) a t je interval vyvážení.
Důležitým faktorem je volba frekvence vyvážení (1x za14 dní, 1x za měsíc,...)


Výpočet velikosti pro septiky:

V = a * n * q * t
Kde a je konstanta vyjadřující kalový prostor (a = 1,5), n je počet obyvatel,
q je spotřeba vody (130-150l na osobu a den) a t je doporučená doba zdržení odpadní vody (3 - 5 dní).


Jímky na dešťovou vodu

Jímky na dešťovou vodu

Profesionální nádrže na hromadění dešťové vody.

sklep
Septiky

Septiky

Vícekomorové septiky k montáži s pískovým filtrem.

sklep
Žumpy

Žumpy

Žumpy na odpadní a průmyslové vody.

sklep
ČOV

ČOV

ČOVky pro jedno a vícegenerační domy.

sklep
Maličkosti:
Podzemní nádrže, určené ke skladování dešťové vody nebo odpadních vod, musí odolat různým půdním podmínkám. Nejsnazší je namontovat lehké nádrže se samonosnou konstrukcí. Díky takovým konstrukcím není nutné při montáži používat beton a jsou levnější.

septiky a žumpy dělení