Tel: 212 243 931
  • Internetový obchod
Mapa našich zákazníků Recenze a hodnocení

Plastové septiky TITANIUM WEEW dvou nebo tříkomorové
Nákup on-line!

Septiky využívají nádrže TITANIUM WEEW vybavené: Plastové septiky jsou dvou nebo tříkomorové nádrže, které mechanickým a biologickým způsobem (pomocí biopřípravků – bakteriálních kultur) přečišťují domovní odpad pocházející z jednogeneračních domů. Odpadní vody, které se dostávají do septiku, procházejí komorami septiku a díky hnilobným procesům a sedimentaci jsou vyčištěny do takové míry, ve které mohou být svedeny do země pomocí pískového filtru nebo drenáže.

Septiky mají nízké provozní náklady, neboť septiky nespotřebovávají elektrickou energii, a dále jednoduchá a bezporuchová stavba. Usazeniny z první komory septiku je nutné odstraňovat pomocí fekálního vozu přibližně dvakrát do roka.

Septiky Titánium
  • Doprava zdarma
  • Záruka 15 let
  • Jednoduchá montáž bez betonování
  • Vítěz srovnávacího testu
Plastové septiky dvoukomorovéRozměryCenaDokumentace
Dvoukomorový septik objem 3 000 litrů,délka: 2,07m šířka: 1,6m výška: 1,6m19500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 4 000 litrů,délka: 2,63m šířka: 1,6m výška: 1,6m23000 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 5 000 litrů,délka: 3,17m šířka: 1,6m výška: 1,6m26500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 6 000 litrů,délka: 3,70m šířka: 1,6m výška: 1,6m29500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 7 000 litrů,délka: 4,24m šířka: 1,6m výška: 1,6m33500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 8 000 litrů,délka: 4,77m šířka: 1,6m výška: 1,6m36500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 9 000 litrů,délka: 5,31m šířka: 1,6m výška: 1,6m40500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 10 000 litrů,délka: 5,84m šířka: 1,6m výška: 1,6m43500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 11 000 litrů,délka: 6,38m šířka: 1,6m výška: 1,6m46500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 12 000 litrů,délka: 6,91m šířka: 1,6m výška: 1,6m49500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 13 000 litrů,délka: 7,45m šířka: 1,6m výška: 1,6m52500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 14 000 litrů,délka: 7,98m šířka: 1,6m výška: 1,6m55500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 15 000 litrů,délka: 8,51m šířka: 1,6m výška: 1,6m58500 KcStáhnout pdf
Dvoukomorový septik objem 16 000 litrů,délka: 9,05m šířka: 1,6m výška: 1,6m61500 KcStáhnout pdf
Plastové septiky tříkomorovéRozměryCenaDokumentace
Třikomorový septik objem 3 000 litrů,délka: 2,07m šířka: 1,6m výška: 1,6m22000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 4 000 litrů,délka: 2,63m šířka: 1,6m výška: 1,6m25500 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 5 000 litrů,délka: 3,17m šířka: 1,6m výška: 1,6m29000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 6 000 litrů,délka: 3,70m šířka: 1,6m výška: 1,6m32000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 7 000 litrů,délka: 4,24m šířka: 1,6m výška: 1,6m36000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 8 000 litrů,délka: 4,77m šířka: 1,6m výška: 1,6m39000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 9 000 litrů,délka: 5,31m šířka: 1,6m výška: 1,6m43000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 10 000 litrů,délka: 5,84m šířka: 1,6m výška: 1,6m46000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 11 000 litrů,délka: 6,38m šířka: 1,6m výška: 1,6m49000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 12 000 litrů,délka: 6,91m šířka: 1,6m výška: 1,6m52000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 13 000 litrů,délka: 7,45m šířka: 1,6m výška: 1,6m55000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 14 000 litrů,délka: 7,98m šířka: 1,6m výška: 1,6m58000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 15 000 litrů,délka: 8,51m šířka: 1,6m výška: 1,6m61000 KcStáhnout pdf
Třikomorový septik objem 16 000 litrů,délka: 9,05m šířka: 1,6m výška: 1,6m64000 KcStáhnout pdf
Potřebujete individuální cenovou nabídku? - Kontaktujte nás! Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Fakturovat můžeme s 15 % nebo 21 % DPH

Srovnání: septiky a žumpy

Septiky a žumpy se využívájí u objektů které nejsou napojené na kanalizaci a není tak možné odvádět odpadní vodu. Septiky odpadní vodu pouze neshromažďují, ale rovnou ji i přečišťují. Odpadní voda se v septiku většinou ve třech komorách postupně zbavuje kalu a dalších nečistot.
Vyčištěnou vodu ze septiku lze vypouštět do půdy pomocí pískového filtru nebo drenáže.
Pro stavbu septiku je třeba stavební povolení a souhlas příslušného vodoprávního úřadu.


Naproti tomu žumpa je bezodtoková jímka, která dočasně uskladňuje fekálie a odpadní vodu a musí se pravidelně vyvážet.
Ke stavbě žumpy je třeba povolení stavebního úřadu. O povolení k vypouštění odpadních vod není potřeba žádat, protože žumpy jsou vyváženy do čistírny odpadních vod.


Když srovnáme septiky a žumpy lze obecně říci, že hlavní výhodou septiku oproti žumpě je především to, že není potřeba septiky pravidelně vyvážet a tím pádem jej lze využít i pro větší objekty.
Septiky jsou také vhodné k objektům s převážně přerušovaným nebo víkendovým provozem.
Kdežto žumpy použijeme všude tam, kde nelze z různých důvodů použít jiný způsob nakládání s odpadními vodami.Výpočet velikosti pro septiky a žumpy:

Výpočet velikosti pro žumpy:

V = n * q * t
Kde n je počet obyvatel, q spotřeba vody (130-150l na osobu a den) a t je interval vyvážení.
Důležitým faktorem je volba frekvence vyvážení (1x za14 dní, 1x za měsíc,...)


Výpočet velikosti pro septiky:

V = a * n * q * t
Kde a je konstanta vyjadřující kalový prostor (a = 1,5), n je počet obyvatel,
q je spotřeba vody (130-150l na osobu a den) a t je doporučená doba zdržení odpadní vody (3 - 5 dní).


Jímky na dešťovou vodu

Jímky na dešťovou vodu

Profesionální nádrže na hromadění dešťové vody.

sklep
Septiky

Septiky

Vícekomorové septiky k montáži s pískovým filtrem.

sklep
Žumpy

Žumpy

Žumpy na odpadní a průmyslové vody.

sklep
ČOV

ČOV

ČOVky pro jedno a vícegenerační domy.

sklep
Maličkosti:
Vodní zásoby na naší planetě by uspokojily potřeby celé zemské populace, avšak jejich nerovnoměrné rozmístění a iracionální vodní hospodářství způsobuje, že v mnoha zemích je zásobování touto surovinou velký problém.

septiky a žumpy dělení