• Čeština
Prodáváme levně, radíme profesionálně!

Jak funguje domácí ČOV ?2019-09-23 WEEW

Domácí ČOV je skvělou alternativou k septiku používanému v historii. S rostoucí popularitou ekologických systémů se výrobci snaží zákazníkům poskytovat řešení, která mají nejen pozitivní dopad na životní prostředí, ale také se vyznačují vysokým komfortem používání. Moderní technologie vám umožní eliminovat nepříjemné pachy a zároveň snížit provozní náklady. Jak funguje domácí ČOV a proč byste se měli rozhodnout ji v domácnosti instalovat?

Dvoustupňové čištění odpadních vod v drenážní čističce

Bez ohledu na typ zvoleného systému zůstává způsob čištění odpadních vod nezměněn. Proces lze rozdělit do dvou fází – anaerobní a aerobní. První z nich se děje v biologickém septiku, který může být jednokomorový nebo vícekomorový. V důsledku působení bakterií dochází k biologickým procesům, díky nimž je část sedimentu fermentována, což vede k jeho rozkladu. Zajímavé je, že tekuté nečistoty proudí do rozvodné šachtice až po několika dnech. Nejčastěji jsou to 2–3 dny. Aerobní fáze se zase provádí poté, co odpadní voda prošla filtračním košem. V této fázi se znovu čistí a odstraní se všechny škodlivé látky.

Drenážní, biologické a rostlinné – jak fungují různé typy domácích ČOV?

V závislosti na půdě a prostorových podmínkách se můžete rozhodnout nainstalovat drenážní domácí ČOV nebo její dražší ekvivalenty – biologické a rostlinné, které se obvykle objevují na pozemcích malé velikosti nebo vyžadujících terénní úpravy. První typ, který patří k systémům s relativně nízkou údržbou, se skládá z drenáží nebo nánosu písku nebo štěrku. Filtrační řešení jsou zvláště doporučována pro špatně odvodněné půdy, zatímco tradiční drenážní technologie lze nalézt v půdě bez ohledu na její typ. Pro tento typ řešení je nutné vložit provzdušňovací komíny nebo použít jeden široký drenážní tunel.

Jak funguje biologická varianta domácí ČOV? Kompaktní systémy dobře fungují na různých typech půd, bez ohledu na hladinu podzemní vody. Řešení s aktivovaným sedimentem nebo biologickým nánosem se instalují lehce a bez problémů. Během toku nečistot jsou vystaveny působení provzdušňovacích zařízení, díky čemuž je přebytečný sediment separován a poté čerpán do příslušné nádoby. Biologická ČOV zase umožňuje jejich použití pro hospodářské účely a sama o sobě může být ozdobou domácí zahrady. V tomto typu systémů probíhá čištění v nánosech půdy a kořenů a za odstraňování škodlivých látek z nečistot jsou odpovědné bakterie z kořenů rostlin.

Výhody domácích ČOV

Nyní, když víte, jak funguje domácí ČOV, je čas zjistit důvody, proč byste ji měli instalovat ve své domácnosti. Kromě nízkých provozních nákladů, pozitivního dopadu na životní prostředí a nízkého rizika vzniku zápachu se ekologická řešení mohou pochlubit mnoha dalšími výhodami. Systémy jsou skvělým doplňkem pozemků, kde není možné připojit tradiční kanalizační síť. Bezproblémové použití navíc nevyžaduje odborné znalosti – čističky by měly být doplněny snadno dostupnými bakteriemi a enzymy.

Zařízení se mohou pochlubit také trvanlivostí, díky čemuž je instalovaný systém investicí do budoucna. Dokonale se vyrovnají s nepříznivými povětrnostními podmínkami a jsou odolné vůči poškození. Způsobfungování domácí ČOV vám také umožňuje zapomenout na nutnost likvidace odpadu a neustálý strach z přeplnění nádrže. Samotná instalace může být provedena bez ohledu na terénní a půdní podmínky.