• Čeština
Prodáváme levně, radíme profesionálně!

Zpevněné žumpy se dnem PRO

Zesílené nádrže se samokotvícím dnem PRO

Duté dno s pevnou výztuží zajišťuje kotevní vlastnosti pro podmáčené půdy a zvyšuje mechanickou odolnost. Nádrže v zesíleném provedení se dnem PRO je možno montovat za suchých podmínek a s vysokou úrovní podzemních vod se zakrytím zeminou do 2 m. Výše uvedené je možné díky tomu, že průměrná tloušťka stěny nádrže je až 10 mm.

Navíc tento druh nádrže je možno nainstalovat pod dopravní cestu pro vozidla do 3,5 t bez dodatečných zpevnění a pro nákladní vozidla, bude-li dodána odlehčující deska v oblasti průjezdu.

Vyrábíme také verze nádrží určené pro záplavové oblasti.